• Imprimeix

SERVEIS DE RODALIES I REGIONALS DE CATALUNYA

Aquest és un servei exclusiu pels viatgers dels serveis de rodalies i regionals de competència de la Generalitat de Catalunya, segons el punt 3 de l'apartat 13 de les Condicions Generals d'Utilització dels Serveis Ferroviaris de Rodalies i Regionals de Catalunya.

Els viatgers dels serveis de rodalies i regionals de competència de la Generalitat de Catalunya podran optar per percebre un títol de transport Devolució Xpress de la mateixa categoria del tren del viatge afectat per un retard superior a 15 minuts en arribar a destí, sempre que aquest retard sigui imputable a l'explotació pròpia del ferrocarril.

Es pot sol·licitar la Devolució Xpress si al final del viatge es compleixen conjuntament les condicions següents:

 1. Que el retard del tren en què s’ha fet el viatge sigui superior a 15 minuts a l’estació de destinació del client. Exclusivament en el cas de les línies R15 i R16, el retard ha de ser superior a 7 minuts.
 2. Que el client presenti el seu títol de transport cancel·lat en origen.

No s'aplica en el cas de retards que estiguin motivats per modificacions d'horaris, a causa de les necessitats de l'explotació ferroviària (obres, etc.), sempre que hagin estat anunciades amb la suficient antelació.

No és d'aplicació en les causes de força major alienes a l'explotació ferroviària:

 • Catàstrofes naturals, condicions meteorològiques molt adverses o excepcionals i incendis amb origen extern a les instal•lacions o infraestructura, però que condicionen l'explotació ferroviària.
 • Vagues o aturades laborals, excloent-ne els serveis mínims.
 • Amenaces terroristes, sabotatges a vehicles o instal•lacions i manifestacions o problemes d'ordre públic.
 • Interrupció del servei per ordre judicial, governativa o policial.
 • Intercepció de la via per persones, animals, vehicles o coses.
 • Evacuació o atenció de persones malaltes.
 • Accionament injustificat d'aparells d'alarma per una persona no autoritzada.
 • Es facilitarà a l'usuari un títol de transport Devolució Xpress vàlid per al servei de rodalies (títol propi de Renfe o integrat ATM) o per als serveis regionals.
 • Permet fer un viatge per al mateix recorregut i, en el cas dels serveis regionals, categoria del tren, del viatge afectat per retards.
 • Termini d'utilització: 30 dies naturals.
 • La utilització de la Devolució Xpress requereix de validació prèvia a l'accés al tren. L'omissió d'aquest requisit donarà lloc a la consideració de viatger desproveït de bitllet.
 • Exclusivament per als serveis Regionals:
  • El bitllet Devolució Xpress no té validesa per si mateix, ha d'anar acompanyat del bitllet objecte de la indemnització. Tots dos es complementen a través del nombre de document.
  • L'omissió d'aquest requisit donarà lloc a la consideració de viatger desproveït de bitllet.
 • L’usuari podrà fer la sol•licitud immediatament després de l'arribada del tren a l'estació on el client finalitzi el viatge.
 • L'estació comprovarà que es compleixen les condicions d'aplicació.
 • Dintre del termini màxim de 24 hores després de l’arribada del tren a l’estació on el client finalitzi el viatge i només en els casos d’estacions sense personal, la petició també es podrà realitzar a través del formulari de sol·licitud que hi ha en aquesta mateixa pàgina. És imprescindible adjuntar a aquesta petició una còpia del bitllet utilitzat per les dues cares.
 • La Devolució Xpress no és d'aplicació en els bitllets formalitzats en ruta, amb o sense sanció, amb origen en una estació que disposi de venda de bitllets.

 

 • Sol•licitud en qualsevol de les principals estacions de la xarxa de serveis regionals de Catalunya, segons el següent llistat: 

 

R3 (Vic-Puigcerdà) R11 R12 R13 / R14 R15 R16
Barcelona Sants Barcelona Sants Barcelona Sants Barcelona Sants Barcelona Sants Barcelona Sants
Bcn Plaça Catalunya Bcn Plaça Catalunya Bcn Plaça Catalunya Bcn Plaça Catalunya Bcn Plaça Catalunya Bcn Plaça Catalunya
Bcn Sant Andreu Arenal Bcn Passeig de Gràcia Bcn Sant Andreu Arenal Bcn Passeig de Gràcia Bcn Passeig de Gràcia Bcn Passeig de Gràcia
Granollers Canovelles Bcn El Clot Aragó Lleida-Pirineus Bcn Estació de França Bcn Estació de França Bcn Estació de França
Vic  Bcn Sant Andreu Comtal   Vilanova i la Geltrú Vilanova i la Geltrú Vilanova i la Geltrú
Torelló Granollers Centre   Sant Vicenç de Calders Sant Vicenç de Calders Sant Vicenç de Calders
Ripoll Sant Celoni   Torredembarra Torredembarra Torredembarra
Ribes de Freser Sils   Tarragona Tarragona Tarragona
Puigcerdà Caldes de Malavella   Reus Reus Salou
  Girona   Lleida-Pirineus   Cambrils
  Flaçà       L'Aldea-Amposta
  Figueres       Tortosa
  Llançà        
  Portbou        

 

 

• L'estació comprovarà que es compleixen les condicions d'aplicació.
• Termini de sol•licitud: des de les dotze hores del primer dia hàbil (dilluns a divendres) següent a la data en què es produeix el retard i fins a quinze dies naturals a comptar des del dia del retard, aquest inclòs.
Exclusivament en els casos d’estacions no incloses en aquest llistat , la sol•licitud es podrà realitzar a través del formulari de sol·licitud que hi ha en aquesta mateixa pàgina.

A partir del 12/9/2016 els usuaris de la línia R16 (Barcelona-Tarragona-Tortosa) podran optar a la Devolució Exprés del seu bitllet a partir de retards superiors a 7 minuts, en comptes dels 15 minuts habituals. La mesura es perllongarà mentre es mantinguin els horaris provisionals de la línia R16, implantats el passat 5 d’agost de 2016.

 

A partir del 12/11/2016 els usuaris de la línia R15 (Barcelona-Reus-Riba-roja d'Ebre) podran optar a la Devolució Exprés del seu bitllet a partir de retards superiors a 7 minuts, en comptes dels 15 minuts habituals. La mesura es perllongarà mentre es mantinguin els horaris provisionals de la línia R15, implantats el 12 de novembre de 2016.

 • Sol•licitud en qualsevol de les principals estacions de la xarxa del servei de rodalia del Camp de Tarragona, segons el següent llistat: 

RT1RT2
TarragonaSant Vicenç de Calders
ReusTorredembarra
 Tarragona
 Salou
 Cambrils

• L'estació comprovarà que es compleixen les condicions d'aplicació.
• Termini de sol•licitud: des de les dotze hores del primer dia hàbil (dilluns a divendres) següent a la data en què es produeix el retard i fins a quinze dies naturals a comptar des del dia del retard, aquest inclòs.
• Éxclusivament en els casos d’estacions no incloses en aquest llistat , la sol•licitud es podrà realitzar a través del formulari de sol·licitud que hi ha en aquesta mateixa pàgina.

 • Sol•licitud en qualsevol de les principals estacions de la xarxa del servei de rodalia de Girona, segons el següent llistat: 

 

RG1
Figueres
Flaçà
Girona
Caldes de Malavella
Sils

 

 

 

 

• L'estació comprovarà que es compleixen les condicions d'aplicació.
• Termini de sol•licitud: des de les dotze hores del primer dia hàbil (dilluns a divendres) següent a la data en què es produeix el retard i fins a quinze dies naturals a comptar des del dia del retard, aquest inclòs.
• Éxclusivament en els casos d’estacions no incloses en aquest llistat , la sol•licitud es podrà realitzar a través del formulari de sol·licitud que hi ha en aquesta mateixa pàgina.

• Sol•licitud a l'estació de Lleida-Pirineus

• L'estació comprovarà que es compleixen les condicions d'aplicació.


• Termini de sol•licitud: des de les dotze hores del primer dia hàbil (dilluns a divendres) següent a la data en què es produeix el retard i fins a quinze dies naturals a comptar des del dia del retard, aquest inclòs.


• Éxclusivament en el cas que la petició no pugui realitzar-se a l'estació de Lleida , la sol•licitud es podrà realitzar a través del formulari de sol·licitud que hi ha en aquesta mateixa pàgina.

 • La Devolució Xpress no representa mai el retorn efectiu de l’import satisfet pel viatger.
 • No és acumulable a les indemnitzacions previstes.
 • Si el client prefereix rebre l’import de la indemnització en efectiu, s’ha d'atendre a allò que es disposa a les CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DELS SERVEIS FERROVIARIS DE RODALIES I REGIONALS DE CATALUNYA i haurà de formalitzar la seva petició pels canals habituals.
 • La Devolució Xpres s’aplica de la mateixa manera a qualsevol títol de transport, sigui senzill o multiviatge, integrat en el sistema tarifari de l'ATM de Barcelona o exclusiu de Renfe Rodalies.
Data d'actualització:  01.01.2015