• Imprimeix

Preguntes freqüents

Hi ha dos mapes de zones (servei de rodalia de Barcelona i xarxa integrada ATM), perquè hi ha dos tipus diferents de bitllets: els títols d'un sol mode (només per al servei de rodalia) i els títols integrats (ATM) amb els quals es pot utilitzar tota la xarxa en l'àmbit tarifari integrat. Per cada tipus de bitllets s'ha de utilitzar el mapa corresponent.

S'han de comptabilitzar les zones que es travessen des de l'origen fins a la destinació. Amb el mapa de rodalia es comptabilitzen les zones diferents per les quals passa el trajecte, fins a un màxim de 6 zones. Amb el mapa de l'ATM es comptabilitzen en funció del nombre de zones del trajecte fins a un màxim de 6.

Depèn, en primer lloc, si hem d'agafar només el servei de rodalia o altres tipus de transport (metro, autobús, tramvia) Després dependrà del nombre de viatges que hem de realitzar durant una setmana, un mes, un trimestre. Podeu consultar tots els preus i les condicions en l'apartat de Tarifes d’aquesta web. Les tarifes bàsiques també figuren en el cercador d'horaris i itineraris.

No. El bitllet senzill és d'un sol mode (només per un operador: Rodalia, Metro, etc.) i no és integrat.

Els nens han de pagar bitllet a partir dels 4 anys, com a la resta dels operadors de la Regió Metropolitana de Barcelona.
  • El títol de transport ha de ser vàlid per a les zones del viatge a realitzar.
  • Sempre s'ha de validar abans de començar el viatge i a tots els transbordaments.
  • Els títols personalitzats (Abonament Mensual, Abonament Trimestral , T-Mes, T-Trimestre, T-Jove, i T-12) han d'anar sempre acompanyats del DNI o document acreditatiu del titular. No es pot viatjar amb un títol personalitzat d’una altra persona.
  • Els títols bonificats de famílies monoparentals i nombroses han d'anar sempre, a més, amb el carnet de família nombrosa o monoparental.
  • Amb un títol de transport pot viatjar més més d'una persona sempre que el títol no sigui personal, que el nombre de validacions fetes equivalgui al nombre de persones usuàries que facin el mateix trajecte (igual origen i destinació).

Depèn del tipus de títol o abonament. Podeu consultar les condicions i validesa de cada títol a l'apartat de Tarifes d’aquesta web.

La pèrdua o sostracció d'una targeta personalitzada no és objecte de bescanvi ni dóna dret a obtenir-ne una altra; l'anotació de les dades del titular no consta dins la banda magnètica i és únicament als efectes d'acreditació de la seva titularitat, en cas de ser demanades per la inspecció del transport.

Tal i como s'especifica al revers dels bitllets, d'acord amb les condicions generals d'ús, els títols malmesos, perduts o sostrets no donaran dret a canvi, igual que els caducats i utilitzats parcialment.

Si heu obtingut una T-10 d'1 zona és probable que, per error, hagueu demanat el nombre de títols en el lloc del nombre de zones i hagi agafat només el primer títol emès i els altres han quedat a la màquina. En aquest cas, si teniu tots els títols, podem fer un canvi o devolució. Es pot comprovar fàcilment aquesta incidència pels imports, que són diferents en els dos casos.

Podeu fer les al·legacions que considereu oportunes (a través del formulari d’aquesta web o dels llibres de reclamacions a les estacions) i podem analitzar el seu cas. Només en les situacions en què hi hagi hagut un error per part del nostre personal d'inspecció procediríem a l'anulació del seu expedient.

Heu d’emplenar el formulari específic de l'apartat "Objectes perduts" d'aquesta web. Amb la seva informació comprovarem si hi ha concordança amb els objectes trobats. En cas afirmatiu, ens posarem en contacte amb vostè perquè el pugui recuperar. No cal duplicar les comunicacions amb altres formularis.

Podeu demanar la Devolució Xpress (1 viatge durant un mes) a l'arribada del seu tren a l’estació de destinació. Podeu consultar els detalls i les condicions d'aquest servei comercial en l’apartat "Devolució Xpress" d’aquesta web.

També es pot optar a l'import en efectiu del bitllet. En aquest cas, s'apliquen les condicions generals d'utilització dels serveis de Rodalies de Catalunya: si el retard és superior a 30 minuts, us abonarem el 50% del bitllet i si, és superior a 60 minuts, el 100%. Sempre ens heu d'enviar els bitllets originals.

Un dels requisits de la Devolució Xpress és que el client ha de presentar el seu bitllet cancel·lat a l'estació en què finalitzi el seu viatge, immediatament després de l'arribada del tren.

Sí. Només es pot demanar al web en el cas en que l'estació de destinació final del seu viatge estigui tancada. Podeu consultar l'apartat “Devolució Xpress” d’aquesta web per formalitzar la sol·licitud. És imprescindible adjuntar una imatge del bitllet per les dues cares.

Es permet el transport gratuït de bicicletes a totes les línies i sense limitacions horàries sempre que l’ocupació ho permeti. La persona que porti una bicicleta ha de mantenir en tot moment l’atenció necessària per garantir la seguretat i comoditat de la resta de passatgers. Excepcionalment, el nostre personal pot no autoritzar l’accés als trens amb una ocupació alta de viatgers. 

Les bicicletes plegables es consideren equipatge de mà, per tant es poden portar sempre que no ocasionin molèsties a la resta de passatgers o desperfectes al propi material ferroviari.

Sí. A tots els serveis de Rodalies de Catalunya està permès transportar petits animals domèstics gratuïtament, en el cas del servei de rodalia, amb l'abonament previ del 25% de la tarifa base si viatja en serveis regionals. Han d'anar sota la custòdia de la persona usuària que els porti, si no s'oposen les altres persones usuàries o es produeixen molèsties a aquestes, i serà responsable el viatger o la viatgera dels danys que els animals poguessin ocasionar, sempre que l'ocupació dels trens no faci modificar aquesta condició. Els gossos han de dur morrió i cadena i han d'estar subjectats amb una corretja des del moment en què s'accedeixi a les dependències ferroviàries. Els animals petits han de viatjar dins de cistells o gàbies, però en cap cas no poden ocupar seient. Els gossos considerats potencialment perillosos per la normativa vigent no podran estar a càrrec de menors de 16 anys. La persona que els porti haurà de dur la llicència i certificació acreditativa d'inscripció en el registre municipal i la corretja haurà de ser, com a màxim, de dos metres. En qualsevol cas, només s'admetrà un sol animal per persona usuària. També s'admet el transport de gossos guia d'invidents que poden acompanyar gratuïtament el seu titular.

Us agrairem que no dupliqueu les reclamacions. Donarem resposta a la primera queixa realitzada, en aquest cas la del Llibre de reclamacions, com més aviat millor.

Els documents originals que demanem s'han d’enviar a l'adreça següent, indicant les seves dades personals i el número d'identificador de la queixa corresponent:
Gerència de Rodalies de Catalunya
Departament Comercial
Estació de Barcelona Sants
Plaça dels Països Catalans s/n
08014 Barcelona

Si no esteu d’acord amb la resposta, podeu adreçar-vos a la nostra Assessoria Jurídica que té l’adreça següent:
Renfe Operadora
Asesoria Jurídica Corporativa
Av. Pío XII, 110
28036 Madrid

Heu d'adreçar-vos a qualsevol estació amb personal per emplenar el "Comunicat d'accidents" a disposició del públic (hi ha un termini màxim d'un any per fer-ho). Una vegada tramitat, la companyia asseguradora es posarà en contacte amb la persona accidentada. No cal fer cap reclamació escrita ni emplenar el formulari del web per aquest tràmit.

El nostre horari d’atenció a Twitter és de dilluns a divendres de 7.00 h a 21.00 h. i del telèfon de dilluns a diumenge de 7 a 23 hores.