• Imprimeix

Servei Atendo

Atendo és el servei d'atenció i assistència a viatgers amb mobilitat reduïda que Adif i Renfe posen a disposició dels clients del ferrocarril. Es tracta d'un servei personalitzat que orienta, informa i facilita a les persones que viatgen sobre l'accés i el trànsit per les estacions i els assisteix en la pujada i baixada dels trens, i que actualment només està disponible per alguns tren i estacions dels serveis regionals.

El servei Atendo d’atenció i assistència ha anat ampliant les prestacions des de la seva posada en marxa. Està disponible en un gran nombre d'estacions i trens accessibles, ha reduït els temps d'avís de sol·licitud de l'assistència, i ofereix serveis d'assistència permanent, sense necessitat d'avís, a les principals estacions.

Atendo és una mostra de la ferma voluntat de les administracions públiques per millorar l'accessibilitat en el mode ferroviari, que suposa una aposta decidida per la igualtat de drets i oportunitats en l'accés als serveis públics de transport.

Tant Renfe com Adif, continuen avançant en el desenvolupament de les seves estratègies d'accessibilitat universal, en un procés de millora contínua, desenvolupant plans d'accessibilitat en relació amb les instal·lacions i els trens, sempre des de la premissa de la necessària concertació amb els agents socials implicats.

A continuació es recullen els serveis que s'ofereixen als viatgers amb mobilitat reduïda o discapacitat i el procediment a seguir per tal de rebre assistència en la realització del seu viatge.

Atendo està adreçat a:

  • Persones amb discapacitat en cadira de rodes, que es desplacen autònomament.
  • Persones amb discapacitat que tenen dificultats en el seu desplaçament i es desplacen autònomament.
  • Persones amb discapacitat auditiva o visual, amb o sense gossos guia.

A les estacions de tren.

La sol·licitud del servei d'assistència es pot realitzar en el moment de la compra del bitllet o bé a través del telèfon 912 140 505. Per poder tramitar correctament la seva assistència necessitem conèixer les necessitats del seu viatge. Indiqueu en el moment de la compra del bitllet o de sol·licitud de l'assistència la tipologia a què pertany segons la llista següent:

  • Persona que viatja en la seva pròpia cadira de rodes i que ocupa plaça específica de mobilitat reduïda (plaça H).
  • Persona en cadira de rodes plegable que viatja en una plaça regular.
  • Persona amb dificultats de desplaçament.
  • Persona amb discapacitat auditiva o visual, amb o sense gos guia.

 

Si necessiteu una cadira de rodes de trànsit per al trasllat per l'estació o per accedir al tren, indiqueu-ho en el moment de la compra del bitllet o sol·licitud del servei d'assistència.

Per als trens dels serveis regionals de Rodalies de Catalunya, si necessiteu realitzar el viatge en una plaça específica de mobilitat reduïda (plaça H), haureu d’haver sol·licitat l'assistència a través del telèfon 912 140 505 i presentar-vos en el punt de trobada de l'estació origen del vostre viatge amb almenys 30 minuts d'antelació a la sortida del tren.

En el cas de coincidència de diverses assistències simultànies, tindran prioritat aquelles que hagin estat sol·licitades de manera anticipada.

A les estacions en les quals es dóna servei d'assistència Atendo de forma permanent, el viatger obté el servei sense sol·licitud prèvia, només cal presentar-se amb el bitllet a l'estació origen del viatge, amb almenys 30 minuts d'antelació a la sortida del tren, en el punt de trobada designat de cada estació. El personal d'Atendo s'encarrega de gestionar i prestar l'assistència tant a l'estació d'origen del viatge com a l'estació de destinació.

El servei Atendo d’atenció i assistència es presta de forma continuada en l'horari complet d'obertura de les estacions i pas de trens accessibles.

Per obtenir aquest servei és necessari que les estacions d'origen i de destinació disposin de servei permanent, per tal d'oferir les prestacions amb total garantia i seguretat.

Consulteu la llista d'estacions accessibles

Informació relacionada

A les estacions amb servei puntual d'assistència prèvia demanda, es prestarà el servei sol·licitant-lo amb almenys 12 hores d'antelació a l'horari de sortida del tren. Aquestes estacions estan assenyalades en la llista d'estacions accessibles amb el distintiu (12 h).

Per rebre l'assistència amb total garantia serà necessari que us presenteu en el punt de trobada de l'estació origen del viatge amb almenys 30 minuts d'antelació a la sortida del tren.

Informació relacionada

Una vegada hagueu sol·licitat el servei Atendo, haureu de presentar-vos en el punt de trobada designat a cada estació, recollit a la llista d'estacions, amb una antelació mínima de 30 minuts a la sortida del tren per tal de poder realitzar el trasllat i la col·locació al tren amb total garantia.

Informació relacionada

Si teniu una discapacitat igual o superior al 65%, podeu obtenir la targeta daurada de Renfe amb validesa anual i que ofereix descomptes del 40%.

Igualment podreu obtenir la modalitat de targeta daurada amb acompanyant, que permet realitzar el viatge amb un acompanyant gaudint ambdós de les mateixes condicions de descompte.

Segons la normativa vigent (Reial decret 1544/2007), la cadira de rodes tindrà les següents dimensions màximes: amplada 700 mm, profunditat 1.300 mm, i altura 1.400 mm.

En cas de realitzar el viatge transferit a una plaça convencional, la cadira de rodes haurà de ser plegable per facilitar el transport.

Si utilitzeu altres dispositius especials per a la vostra mobilitat, consulteu a l'Oficina Central Atendo la possibilitat d'embarcar-los.

El personal de servei a bord està a disposició del client per ajudar-lo en tot allò que necessiti. Durant el viatge vetllarà per la seva comoditat i estarà especialment pendent de les seves necessitats.

En els casos en els quals el viatger necessiti assistència especial per comunicar-se, menjar, beure o utilitzar el bany, es recomana que realitzi el viatge amb un acompanyant. En els casos en els quals el viatger no comprengui les indicacions del personal de servei a bord que afectin a la seguretat, serà necessària la presència d'un acompanyant durant el viatge.

L'Oficina Central Atendo és l'oficina d'atenció especialitzada i personalitzada per a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda que viatgen amb tren. Des d'aquesta oficina es gestionen les incidències, les reclamacions i els suggeriments relacionats amb els serveis de totes les estacions d'Adif i trens de Renfe.

  • Telèfon d'atenció general: 912 140 505
  • Telèfon d'atenció per a discapacitats visuals: DTS 900 400 555
  • Adreça electrònica:oca.accesibilidad@renfe.es

 

Si desitgeu fer un viatge en grup poseu-vos en contacte amb l'Oficina Central Atendo perquè us ajudin en la seva organització.

Davant de qualsevol situació especial, aquesta oficina està a disposició del client per informar-lo i gestionar el seu viatge de la forma més adequada.

Així mateix, si desitgeu viatjar a una destinació no recollida en la llista d'estacions accessibles, poseu-vos en contacte amb l'Oficina Central Atendo, estudiarem el vostre cas i en funció de l'accessibilitat dels trens i les instal·lacions us facilitarem una alternativa de viatge. Farem tot el possible per organitzar el vostre viatge amb tota seguretat, comoditat i garantia de servei.

Informació relacionada

Cal seguir els requisits de viatge establerts. Si no és així, Renfe i Adif no poden garantir la prestació del servei, si bé faran el possible per prestar l'assistència necessària.

La regulació normativa de l'accessibilitat al transport ferroviari de les persones amb discapacitat s’estableix en el Reial decret 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització de les maneres de transport per a persones amb discapacitat.

Podeu consultar altres informacions addicionals al telèfon 912 140 505, les 24 hores, o bé a les pàgines web: www.renfe.com i www.adif.es.