• Imprimeix

Línia R7

Barcelona Sant Andreu Arenal - Cerdanyola Universitat

Origen – destinació

La línia R7 de rodalia de Barcelona connecta les estacions de Barcelona-Sant Andreu Arenal i Cerdanyola Universistat, a través de les comarques del Barcelonès i el Vallès Occidental.

L'actual configuració d'aquesta línia neix el 26/06/2011, arran d'una reestructuració de serveis que comporta la concentració de la seva demanda més específica (nord de Barcelona - Universitat Autònoma) i l'escissió de les estacions del trajecte Cerdanyola-Universistat / Martorell per formar una nova línia, l’R8 (Martorell-Granollers Centre).

Principals estacions

  • Barcelona-Sant Andreu Arenal
  • Montacada-Bifurcació
  • Montcada i Reixac-Manresa
  • Montcada i Reixac-Santa Maria
  • Cerdanyola del Vallès
  • Cerdanyola-Universitat

Recorreguts comercials i freqüències (dies laborables)

L’R7 realitza el recorregut següent, amb la freqüència indicada:


Barcelona Sant Andreu Arenal - Cerdanyola Universitat

Un tren cada 30 minuts(*)

(*)Entre les 8 i les 9 hores, un tren cada 15 minuts en sentit Cerdanyola-Universitat
r7

Nombre de viatgers

Els trens de l’R7 transporten una mitjana de 8.140 * viatgers en dia feiner.

*Dades oficials de l'Estudi d'aforaments de novembre de 2010, amb la nova configuració de la línia del 26/06/2011

Trens

Actualment a l’R7 circulen 67 trens cada dia laborable de la sèrie 447.

L’ R7 en xifres

Longitud: 13,5 km
Nombre d’estacions: 7
Línies amb què connecta:

  • Rodalia de Barcelona: R3, R4 i R8
  • Serveis regionals: R12
  • Transports Metropolitans de Barcelona (Bus, Metro)

Viatgers/dia: 8.140 viatgers*
Viatgers/any: 1.901.214
Nombre de circulacions: 67 trens/dia laborable

*Dades oficials de l'Estudi d'aforaments de novembre de 2010, amb la nova configuració de la línia del 26/06/2011

Tren

Els orígens de l’actual R7 es remunten al 1982 quan es va posar en servei una nova línia orbital entre el Papiol i Mollet per evitar que els trens de mercaderies entressin al centre de Barcelona. Totes les estacions actuals ja van ser construïdes, però no van fer servei de viatgers fins al cap de molts anys.

Així, el 1995 va entrar en servei l'estació de Cerdanyola-Universitat, dins d'una nova llançadora que comunicava Barcelona amb la Universistat Autònoma de Barcelona.

El 16 de maig de 2005 es va inaugurar la línia R7 de rodalia i l'inici del servei es faria el 23 de maig de 2005, amb un trajecte que enllaçava llavors l'Hospitalet de Llobregat amb Barcelona, Cerdanyola del Vallès i Martorell.

La configuració actual de l’R7 es produeix el 26/06/2011, amb una reestructuració del servei de rodalia que circumscriu aquesta línia al trajecte Barcelona Sant Andreu Arenal - Cerdanyola Universitat, on es concentra la seva demanda més específica, i l'escissió de la part nord de la línia per formar la nova línia R8 (Martorell - Granollers Centre per Cerdanyola Universitat).

Textos redactats amb la col·laboració de Carles Salmerón i Bosch i del Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú.

Data d'actualització:  26.06.2011