• Imprimeix

Què són Rodalies de Catalunya

   

Les Rodalies de Catalunya són els serveis ferroviaris que transcorren íntegrament al territori català sobre la xarxa ferroviària d’interès general de l’estat.

Actualment els serveis de rodalies es composen per: 

- Servei de rodalia de Barcelona (8 línies):  R1, R2, R2nord, R2sud, R3, R4, R7, R8

- Servei de rodalia de Girona (1 línia): RG1

- Servei de rodalia de Tarragona (2 línies): RT1 i RT2

- Serveis regionals (6 línies): R11, R12, R13, R14, R15, R16

 

Informació relacionada

La puntualitat dels serveis de Rodalies de Catalunya es mesura com el percentatge de trens que arriben a destinació amb una desviació inferior a tres minuts sobre l’horari previst en el servei de rodalies i de 5 minuts, en els servies regionals.

Les últimes dades de puntualitat són del 94%

L’accessibilitat és una aposta decidida de les administracions públiques per la igualtat de drets i oportunitats en l'accés als serveis públics de transport.  

El seu objectiu és assolir l’accessibilitat universal dels serveis ferroviaris i  l’autoaccessibilitat, o sigui, la plena autonomia de les persones per moure’s pels espais ferroviaris (trens i estacions) en l'àmbit de rodalies.

Actualment el 60% de les estacions i el 65 % dels trens són accessibles, mentre que la l’accessibilitat adaptada a mobilitat de les persones puja a un 80%, nombre basat en les àrees que tenen més usuaris.

Informació relacionada