• Imprimeix

Civia

Civia, la nova plataforma tecnològica per a trens de rodalia, adquirida a partir de l'any 2000, ofereix un servei de qualitat orientat al confort, l'eficiència i la millora de les prestacions comercials. L'aplicació de tecnologies d'última generació i la preponderància del disseny formen també part dels principis aplicats al nou tren.

Els trens Civia poden estar constituïts per dos, tres, quatre o cinc cotxes; només hi ha tres tipus de cotxes, a saber:

 • Cotxe extrem amb cabina de conducció i terra alt ( A1)
 • Cotxe intermedi de terra alt (A2)
 • Cotxe intermedi amb WC i amb terra a l'altura de l'andana de rodalia, a fi de facilitar l'entrada de persones amb mobilitat reduïda (A3)

 

Serie 462

Serie 463

Serie 464

Serie 465

Tensió d'alimentació (KVc.c.)

3

3

3

3

Ample de via (mm)

1668

1668

1668

1668

Longitud total entre límits (m)

44,80

65,55

80,30

98,05

Amplada exterior (m)

2,94

2,94

2,94

2,94

Altura màxima (m)

4,26

4,26

4,26

4,26

Altura pis alt (m)

1,15

1,15

1,15

1,15

Altura pis baix (m)

-

0,68

0,68

0,68

Diàmetre roda nova (m)

890

890

890

890

Empatament bogi motor (mm)

2700

2700

2700

2700

Empatament bogi remolc (mm)

2500

2500

2500

2500

Pes en tara (t)

80,00

105,80

131,50

157,30

Potència màxima en llanta (kW)

1.270

1.400

2.100

2.200

Velocitat màxima (km/h) (1)

120

120

120

120

Acceleració (m/s2): 0-:40 km/h

1,1

1,0

1,1

1,1

Acceleració (m/s2): 0-:60 km/h

1,0

0,9

1,0

1,0

Acceleració (m/s2): 0-:120 km/h

0,6

0,5

0,6

0,5

Desceleració (m/s2): amb fre de servei (de 120 a 0 km/h)

1,10

1,10

1,10

1,10

Desceleració (m/s2) fre urgència

1,30

1,30

1,30

1,30

Places assegudes

126

169

223

277

Places totals (viatgers drets/m2)

414

607

802

997

(1) Dissenyat dinàmicament i elèctricament per poder circular amb transformacions mínimes a 140 km/h

Tipus de cotxes 
Cotxe extrem amb cabina de conducció i pis alt (A1)
Cotxe intermedi amb pis alt (A2)
Cotxe intermedi amb WC i pis baix (A3)

Tipus de bogis 
Bogis extrem remolc (BR)
Bogis intermedis motors i compartits per dos cotxes (BM)

Tipus de trens CIVIA 
Tren de dos cotxes (A1 + A2 bogis (2BM + 1BR) sèrie 462.
Tren CIVIA de tres cotxes (A1+A2 + A1) i 4 bogis (2BM+2BR) sèrie 463.
Tren CIVIA de cinc cotxes (A1+A2+A3+A2+A1) i 6 bogis (4BM+2BR) sèrie 465.

Civia
Civia
Civia

Estructura 

 • Les caixes estan construïdes amb perfils d'alumini de grans dimensions soldats entre si, i amb xapes del mateix material, que formen una estructura autoportant.
 • Les testeres frontals estan realitzades amb polièster reforçat amb fibra de vidre.
 • Dispositius antiencavalcament amb absorció d'energia.


Distribució general i accés
 

 • Espai interior dedicat completament als viatgers, llevat de l'extrem dels cotxes A1 i A2, on es troben les cabines de conducció i part dels armaris d'aparells de control.
 • Dues plataformes d'accés, proveïdes als dos costats de portes automàtiques de doble full, de tipus encaixable lliscant, amb un pas lliure de 1.300 mm.
 • Tots els cotxes es comuniquen entre si mitjançant un passadís diàfan sense portes.
 • Al cotxe A3, àrea de plataforma baixa adaptada per a PRM, ubicació de bicicletes i WC. Accés a nivell andana amb rampes automàtiques.


Revestiment Interior
 
L'interior de la caixa està revestit amb peces modelades amb resines fenòliques, alumini i estratificats. La plataforma està formada per panells de fusta lleugers folrats d'alumini i subjectes a l'estructura del tren mitjançant suports elàstics.


Enllumenat interior

 • Enllumenat en sostre format per dues línies longitudinals fluorescents.
 • Enllumenat en extrem dels maleters que completa l'enllumenat general i permet major nivell de llum als viatgers asseguts.


Sistemes de climatització
 

 • Refrigeració i calefacció a cada cotxe per mitjà de la seva unitat compacta d'aire condicionat. Calefacció reforçada amb escalfadors a nivell de plataforma de departament.
 • Refrigeració: 38 kW, 4800 m3/h (800 m3/h d'aire fresc).
 • Calefacció: 28 kW.
 • Les cabines de conducció disposen d'un equip complet, independent i autònom, amb possibilitat de treballar en mode climatització o calefacció, i operable a voluntat pel maquinista mitjançant un comandament que es troba al seu abast a la cabina.


Informació al viatger
 

Un equip de vídeo amb 6 monitors de color TFT per cotxe (2 de 17” i 4 de 15”) facilita la informació del viatger dins del tren.
Al frontal i als costats exteriors hi ha teleindicadors per a la informació de destinació. Anunci automàtic d'estacions, megafonia i música ambiental amb equip de música ambiental MP3.

Sistema central de comunicacions amb tecnologia GPSR / GSM, i que transmetrà als llocs de control i tallers tota la informació relativa al consum energètic, sistema comptapersones (CUPER), avaries i incidències de tots els sistemes i equips principals i auxiliars del TREN, i alhora permetrà la comunicació àudio amb l'exterior del tren.

Equip ASFA i de comunicacions TREN-TERRA homologats per RENFE 

Equip d'antipatinatge i antiblocatge. 

Central estàtica de seguretat 
Registra tots els paràmetres relacionats amb la circulació del tren Civia. Sistema de mesurament del consum energètic.

Sistema de videoinformació 
Constituït per un sistema de control i sis pantalles tipus TFT per cotxe, i que possibilitarà la transmissió al viatger d'informació visual relacionada amb l'emissió de missatges visuals del sistema d'informació d'estacions, i/o l'emissió de vídeos d'entreteniment comercials i/o informatius.

Sistema de videovigilància 

 • Constituït per una pantalla ubicada a cada pupitre de conducció i dues càmeres per cotxe.
 • L'equip emmagatzema els registres dels 15 dies anteriors, i en cas d’emergència posa en contacte visual el viatger amb el personal de conducció del tren.
Civia

Sistemes de potència
Els trens Civia estan equipats amb un sistema de potència constituït al seu torn per dos equips de potència, idèntics i de funcionament independent, encara que en servei normal el seu funcionament és simultani i les seves prestacions de tracció o de fre elèctric se sumen.

Sistema de fre

 • Sistema de fre elèctric, de recuperació d'energia i/o reostàtic, amb preferència del primer sobre el segon.
 • Sistema de fre pneumàtic per aire comprimit, automàtic, de tipus analògic directe.


Els dos sistemes de fre dels trens Civia, elèctric i pneumàtic, estan combinats de tal manera que els trens Civia tenen les modalitats de fre següents:

 • Fre de servei
 • Fre auxiliar
 • Fre d'urgència
 • Fre d'estacionament


Modes de conducció

Els trens Civia estan concebuts perquè el personal de conducció tingui com a principal mode de conducció:
Velocitat prefixada, en què l'equip de control dels trens Civia, d'una manera automàtica, actua de forma que els trens circulin, independentment del perfil de la línia i de la càrrega dels trens Civia, a la velocitat demanada pel maquinista.

 • Conducció manual
 • Conducció en règim de taller
 • Conducció en règim d'acoblament
 •  Conducció d'auxili


Els trens modulars estaran preparats per a la possible instal·lació d'equips ERTMS nivell 1.

Civia

El sistema de potència de tren Civia, dissenyat per Siemens, està constituït per dos equips iguals però de funcionament independent; alhora, cada equip de potència està format bàsicament per:

 • un equip de captació de corrent
 • un equip d’aparellament d'alta tensió
 • un disjuntor extraràpid
 • un filtre d'entrada
 • un convertidor de tracció Siemens
 • “n” transmissions mecàniques.


Convertidor de tracció
Constituït per un ondulador de tracció trifàsic Siemens amb connexió directa a la catenària de 3 kVDC i que utilitza per primera vegada al món. IGBTs de 6,5 KV de tensió inversa. Al seu torn, el convertidor disposa d'un chopper de fre i comandament de tracció Siemens amb un microprocessador SIBAS de 32 bits.
El sistema de refrigeració d'aquests components està constituït per un circuit tancat de recirculació d'aigua.
Les característiques principals del convertidor de tracció són:

 

Convertidor tren CIVIA

Volum

 

2,1m3

 • Alta fiabilitat i molt alt rendiment, aconseguits mitjançant la reducció de components al mínim imprescindible gràcies a l'ocupació de semiconductors de potència IGBTs de 6,5 KV de tensió inversa.
 • Tècnica de refrigeració senzilla que requereix poc manteniment.
 • Construcció compacta, poc pes.
 • Gran facilitat de manteniment.
 • Dissenyat específicament per a RENFE Rodalies.
 • Íntegrament fabricat a Espanya.

Pes

 

990 kg

Semiconductors de potència

Tipus

Transistors IGBT

Quantitat

8

Refrigeració

 

Agua

Potència màxima

1.100 KW

 


Motor de tracció

El motor de tracció Siemens és un motor trifàsic asíncron de sis pols, autoventilat i encapsulat, amb rotor en curtcircuit. El motor està dissenyat per funcionar connectat a onduladors, i satisfà totes les exigències derivades de l'ocupació en un vehicle ferroviari. Compleix els requisits de les normes VDE 0535 i IEC 60349-2.
El motor ofereix els últims avenços de la tècnica de tracció i a més a més el seu disseny ja ha estat satisfactòriament aplicat en l'anterior sèrie d'unitats de rodalia. El seu desenvolupament ha estat possible gràcies a les dècades d'experiència que Siemens té en construcció i fabricació de motors de tracció per a aplicacions ferroviàries.
Les característiques principals del motor de tracció són:

 

Motor de tracció del tren CIVIA

Tensió entre fases:

2.750 V

Intensitat de corrent:

81 A

Potència en règim continu:

320 KW

Nombre de revolucions nominal:

2.200 1/min

Pes motor complet:

1.150 kg

 

 • Vida mitjana prevista superior a 50 anys,
 • MTBF superior a 600.000 hores,
 • tècnica moderna,
 • disseny acreditat,
 • construcció que requereix molt poc manteniment,
 • esquema de refrigeració robust,
 • fins i tot per a l'entorn de brutícia intensa,
 • totalment encapsulat, íntegrament fabricat a Espanya

Sistema de subministrament d'energia elèctrica a equips auxiliars 
Està constituït per dos convertidors estàtics iguals de 150 kVA, cadascun d'ells, i que estant connectats en paral·lel tenen un funcionament independent. Aquest sistema subministra energia a tots els equips auxiliars del TREN CIVIA, a trens de les xarxes elèctriques següents:

 • Xarxa trifàsica, 3 ~ AC 400V/ 50 Hz
 • Xarxa monofàsica, AC 230V/ 50 Hz
 • Xarxa de CC. DC 72V amb suport de bateria

 

Equip de producció d'aire 

 • Compressor d'aire rotatiu, capaç de produir 1.500 litres a 10 bars
 • Assecador de dues cambres SD5-3

 

Sistema d'acoblament entre trens Civia

Està constituït per un acoblament automàtic tipus Scharfenberg ubicat a cada extrem frontal del tren Civia i que realitza l'acoblament mecànic, pneumàtic, elèctric, electrònic i informàtic entre dos trens Civia, d'una manera automàtica.