• Imprimeix

Sèrie 450

L'adquisició d'unitats de dos pisos –l'any 1990– es va realitzar per les seves característiques específiques que oferien la solució òptima per resoldre el transport de viatgers, en línies llargues amb temps de recorregut superiors a 30 minuts, i en les quals hi havia una forta demanda al final de la línia, fet que exigia una elevada capacitat de places assegudes.

Dimensions en (mm)

(M)

(R)

(M-4R-M)

Longitud entre enganxalls

26.900

26.400

159.400

Amplada exterior

2.926

2.926

 

Alçada màxima sobre el carril

4.300

4.300

 

Alçada del terra de plataforma sobre el carril

1.010

1.010

 

Pes (en T)

Tara

70,2

52,6

350,8

Càrrega normal

86,9

76,8

481,0

Places

Assegudes

128

188

1.008

Dretes

110

154

836


 

La sèrie 450 disposa de:

 • Central d'informació del maquinista.
 • Sistema d'informació al viatger, acústic i visual.
 • Teleindicacions exteriors.
 • Megafonia i música ambiental.
 • Antiblocatge.
 • Central de seguretat.
 • ASFA
 • Greixador de pestanya.
 • 24 portes d'accés de viatgers, d'accionament pneumàtic.
 • Sistema de comunicació radiotelefònica amb el lloc de comandament de circulació i amb el lloc de control de rodalies amb tecnologia GSM.
 • Enganxall del tipus Couplomatic amb acoblament mecànic, pneumàtic i elèctric, en testeres lliures i tensor d’enganxall amb testeres acoblades.
 • Per a climatització disposa d’un o dos equips compactes (segons sigui motriu o remolc) amb doble unitat condicionada cadascun que proporciona refrigeració i calefacció, en aquest mode es reforça amb escalfadors a nivell del terra dels departaments.
450
450

Bàsiques
Tensió d'alimentació: 3.000 VCC.
Amplada de via: 1.668 mm.
Potència en règim continu: 2.960 kW.
Velocitat màxima: 140 km/h.
Acceleració d'arrencada: 0,62 m/2.
Acceleració entre 0 i 60 Km/h: 0,50 m/s2.
Acceleració entre 0 i 140 Km/h: 0,25 m/2.
Desceleració màxima: 0,9 m/2.
Arrencada en rampa de 35 ‰: sí.
Conducció amb velocitat prefixada: sí.

Sistemes de fre
Fre elèctric de recuperació i/o reostàtic, amb preferència del primer sobre el segon.
Fre pneumàtic.
Fre de servei, elèctric i/o pneumàtic, tipus "blending", amb preferència del primer sobre el segon.
Fre d'estacionament per moll acumulador.
El fre de servei és combinat, elèctric i/o pneumàtic, i recupera energia en la mesura en què la catenària ho admeti.

Equip elèctric auxiliar 
Convertidor estàtic: cada cotxe disposa d'un convertidor estàtic de 3.000 VCC/380 VCA, 3 fases 50 hz/72 VCC de 120/85 KVA (motriu/remolc).
Bateria: cada cotxe disposa d'una bateria de Ni-Cd de 72 VCC d'una capacitat de 73/112 amp/h (motriu/remolc) que alimenta els circuits elèctrics de baixa tensió i l'enllumenat de socors.
Producció d'aire: disposa d'un compressor principal rotatiu de cargol amb una producció de 2.000 litres/min, d'un compressor auxiliar i d'un assecador d'aire.

450
Data d'actualització:  21.09.2011