• Imprimeix

Servei de rodalia de Lleida

Només rodalia

Aquests títols només permeten viatjar a la xarxa dels serveis de Rodalies de Catalunya. No es pot fer transbordament als transports integrats a l'ATM.

Servei integrat ATM Àrea de Lleida

L'àmbit de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de l'Àrea de Lleida, comprèn un total de 149 municipis dividits en dues zones.