• Imprimeix

Servei Integrat ATM Camp de Tarragona

L’àmbit de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona, comprèn un total de 132 municipis dividits en cinc zones. Amb un sol títol de transport es poden utilitzar els mitjans necessaris per desplaçar-se d’un punt a un altre.

Si voleu saber en quina zona tarifària es troba un municipi, feu clic aquí.

És un sistema molt senzill i que facilita moure’s lliurement pel Camp de Tarragona amb importants avantatges econòmics. Permet fer un desplaçament (origen - destinació) amb transbordaments sense cost dins d’un límit horari.

Podeu consultar els operadors: operadors de transport integrats  

El temps de què disposes és:
o Per a una zona, 1 hora i 15 minuts.
o Per a dues zones, 1 hora i 30 minuts.
o Per a tres zones, 1 hora i 45 minuts.

Els títols sempre s'han de validar, abans d'iniciar el viatge, en cadascun dels diferens modes de transport que feu servir. Conserveu el vostre bitllet fins a la sortida de l'estació.

La targeta sense contacte és el suport dels títols integrats de transport de l'ATM del Camp de Tarragona.

Tria la teva “T”
L’ATM t’ofereix 6 títols integrats diferents, que pots carregar a la teva targeta, i adaptats a les teves particulars necessitats de mobilitat.

Títol de transport multiviatge que permet fer 10 desplaçaments en tots els modes de transport integrats segons les zones a travessar (entre 1 i 3 zones).

Títol multipersonal i horari.

No es pot validar en els serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera del Camp de Tarragona nocturns (entre les 23.00 i les 6.00 hores ) ni en els serveis a l'Aeroport de Reus.


1 zona:   12,00

2 zones:  23,75

3 zones:  34,15

Títol de transport multiviatge que permet fer 10 desplaçaments en tots els modes de transport integrats segons les zones a travessar (entre 1 i 3 zones).

Validesa: 30 dies consecutius des de la primera validació. Títol unipersonal i horari.

No es pot validar en els serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera del Camp de Tarragona nocturns (entre les 23.00 i les 6.00 hores) ni en els serveis a l'Aeroport de Reus.


1 zona:    9,75

2 zones:  19,50

3 zones:  26,65

Títol de transport multiviatge que permet fer 50 desplaçaments en tots els modes de transport integrats segons les zones a travessar (entre 1 i 3 zones). Validesa: 30 dies consecutius des de la primera validació.

Títol unipersonal i horari.


1 zona:   32,50

2 zones:  59,80

3 zones:  84,05

Títol de transport multiviatge que permet fer un nombre il•limitat de desplaçaments, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport integrats segons les zones a travessar (entre 1 i 3 zones).

Validesa: 30 dies consecutius des de la primera validació. Títol unipersonal.

Aquest títol només pot ser carregat a targetes personalitzades mitjançant DNI/NIE/Passaport nacional.


1 zona:   45,70

2 zones:  71,70

3 zones:  96,85

TÍTOLS DEL SISTEMA TARIFARI INTEGRAT DE L'ATM DEL CAMP DE TARRAGONA

T-FM/FN 70/90
Títol de transport multiviatge que permet als membres d'una única família monoparental o nombrosa, fer 70 desplaçaments en tots els modes de transport integrats segons les zones a travessar (d'1 a 3 zones). Títol multipersonal i horari. Validesa: 90 dies consecutius des de la primera validació. Aquest títol només podrà ser carregat a la targeta personalitzada FM/FN mitjançant DNI/NIE/Passaport nacional i carnet de família nombrosa o monoparental.
Targeta sense contacte: 3,5€ 


T-FM/FN 70/90 G

1 zona:     67,00

2 zones:  132,85

3 zones:  191,10


T-FM/FN 70/90 E

1 zona:     41,90

2 zones:   83,00

3 zones:  119,50


T-MES FM/FN G

1 zona:     36,55

2 zones:   57,35

3 zones:   77,50


T-MES FM/FN E

1 zona:     22,85

2 zones:   35,85

3 zones:   48,45

 

Els infants menors de quatre anys poden viatjar de forma gratuïta sempre que no ocupin cap plaça al vagó.


T-12
Títol de transport que permet als nens i nenes d’entre 4 i 12 anys (ambdós inclosos), fer un nombre il•limitat de desplaçaments a la zona tarifària en la que resideixen, en tots els modes de transport integrats. Títol unipersonal. Aquest títol només pot ser carregat a la targeta personalitzada T-12 mitjançant DNI/NIE/Passaport nacional. Validesa: en la seva primera edició té una validesa de 16 mesos. Les posteriors renovacions es realitzaran anualment.

La targeta T-12 té un cost d'emissió i gestió que serà repercutit a l'usuari en la seva primera emissió. 

Per saber com obtenir la targeta consulteu el web www.atmcamptarragona.cat/infot12 

Persones en situació d’atur

Les persones que estiguin en situació d’atur es poden beneficiar de bonificacions en el transport públic. En concret, s’aplica un descompte del 73% sobre la T-Mes, el que permet a les persones beneficiàries pagar 12 euros per cada T-Mes, enfront els 45,70 euros que costa habitualment.

Per poder optar a aquestes bonificacions cal complir un seguit de requisits que podeu consultar al següent enllaç.

La targeta sense contacte és el suport dels títols integrats de transport. Hi ha dos tipus de targetes:
Personalitzades, a l’anvers de les quals hi figuren el nom, cognoms, DNI/NIE/Passaport nacional i una fotografia de l’usuari.
Anònimes, en què no figura cap tipus d’informació de l’usuari.

Les targetes personalitzades:
Presencialment al Centre d’Atenció al Client (CAC) de l’ATM o enviant al CAC la sol•licitud que trobaràs al Web de l’ATM. En aquest darrer cas, cal adjuntar una fotocòpia del DNI/NIE/Passaport nacional i una fotografia de mida carnet. Per recollir i carregar el títol hauràs d’anar uns dies després al CAC i pagar el cost de la targeta més el cost del títol que vulguis carregar. Podeu consultar els preus seguint aquest enllaç.
Les targetes anònimes:
Al Centre d’Atenció al Client (CAC) de l’ATM i a qualsevol dels punts adherits a la xarxa de venda de l’ATM (quioscos, estancs, entre d’altres) distribuïts per diferents poblacions del Camp de Tarragona.


Tipus de targeta

Targeta anònima: 3,50 

Targeta personalitzada ordinària: 3,50

Targeta personalitzada FM/FN individual: 3,50

Targeta personalitzada FM/FN multipersonal: 3,50

Targeta personalitzada URV: 3,50

Molt fàcil. Has de validar el títol de transport cada vegada que s’iniciï un viatge mitjançant els lectors embarcats als busos o els habilitats a les andanes de les estacions de ferrocarril. També caldrà validar-ho al fer un transbordament (excepte en els de tren a tren). 

Has de cerciorar-te que estàs utilitzant un títol vàlid per al viatge que vols realitzar. El fet que l’equipament de validació accepti i validi un títol no implica necessàriament que aquest sigui vàlid per al trajecte que vols realitzar.
Tots els títols de transport permeten fer un màxim de tres transbordaments a diferents modalitats de transport en un mateix desplaçament sense reducció de saldo, excepte el T-MES que permet fer un numero il·limitat de transbordaments.

Pots recarregar lliurement la teva targeta al Centre d’Atenció al Client (CAC) de l’ATM i a qualsevol dels punts adherits a la xarxa de venda de l’ATM distribuïts per diferents poblacions del Camp de Tarragona.
Pots recarregar un títol abans de consumir tot el saldo o abans que caduqui. En canvi, si vols carregar a la targeta un títol diferent a l’existent, has d’esperar que s’hagi exhaurit.

Comprova al mapa la ubicació del municipi d’origen i el municipi de destinació i compta el nombre de zones que travesses en fer el desplaçament. Has d’adquirir el títol d’acord amb el nombre de zones per on vulguis transitar.
Si el nombre de zones per les quals transites és superior a tres, la tarifa no superarà la que correspongui a tres zones. En el cas d’un desplaçament que tingui l’origen o la destinació en municipis limítrofs situats en diferents zones tarifàries, podràs fer-lo amb una targeta d’una zona, sempre que sigui directe i no facis cap transbordament.

Els títols adquirits durant un any són vàlids fins al canvi de tarifes següent, sense perjudici del període addicional de carència en què es poden fer servir l'any posterior al de l'adquisició.

Les targetes sense contacte tenen una caducitat de 8 anys a comptar des de la seva primera activació, excepte les targetes personalitzades no ordinàries, que poden tenir una caducitat inferior determinada per les seves regles d'ús.