• Imprimeix

Serveis regionals

Aquests títols només permeten viatjar a la xarxa de serveis regionals de Rodalies de Catalunya.

No permeten el transbordament als transports integrats.

Els bitllets s’han d’utilitzar durant les dues hores següents al moment de validació.

L’adquisició dels bitllets s’ha de fer a l’estació d’origen abans de pujar al tren.

El viatger sense bitllet només pot regularitzar la seva situació a bord davant del personal d’inspecció de Renfe quan accedeixi al tren en una estació sense possibilitat de venda de bitllets.

Títol de transport vàlid per realitzar un sol viatge.

Validesa: durant les dues hores següents a la seva validació o per al tren especificat al bitllet. Vàlid fins el canvi de tarifes.

Validesa: Viatge d'anada durant les dues hores següents a la seva validació o per al tren especificat al bitllet; el viatge de tornada serà vàlid fins a la finalització del servei regular l'endemà de la validació del viatge d’anada. Vàlid fins el canvi de tarifes.

Si el viatge de tornada es fa en un tren que té una tarifa diferent, cal formalitzar la
tornada a la taquilla.

Sense descompte. Equival al doble del bitllet senzill.

Bono 10:

Vàlid per fer 10 viatges durant noranta dies, només en els trens amb tarifa Regional (des del dia n fins al dia n+89 ). Pot ser utilitzat per diverses persones simultàniament (amb el mateix origen i destinació). Es pot adquirir fins a 10 dies abans de la data d’inici de la seva validesa. Títol bonificat. 


Bono Exprés:

Vàlid per fer 10 viatges durant noranta dies en els trens amb tarifa Regional Exprés i Mitja Distància. (des del dia n fins al dia n+89 ). Pot ser utilitzat per diverses persones simultàniament (amb el mateix origen i destinació). Es pot adquirir fins a 10 dies abans de la data d’inici de la seva validesa. Títol bonificat.

Anada i Tornada tots els dies dins del període de validesa de trenta dies (des del dia n fins al dia n+29 ).

Títol nominatiu. Cal el DNI o un document acreditatiu per a la seva adquisició i intervenció.

Es pot adquirir fins a 10 dies abans de la data d’inici de la seva validesa. Títol bonificat.

 

Viatges il·limitats durant noranta dies (des del dia n fins al dia n+89 ).

Títol nominatiu. Cal el DNI o un document acreditatiu per a la seva adquisició i intervenció.

Es pot adquirir fins a 10 dies abans de la data d’inici de la seva validesa. Títol bonificat.

Abonament mensual personal i intransferible amb descompte sobre la tarifa base pels estudiants de les universitats de Girona, Lleida i Rovira i Virgili (Tarragona).

En el cas de la Universitat Rovira i Virgili (URV), aquest abonament serà vàlid també per accedir als campus de Tortosa, Vila-seca i Coma-ruga (El Vendrell).

És vàlid durant 30 dies, des del dia n (data d'inici de validessa) fins al dia n+29 i per a fer un nombre de viatges il·limitat en el trajecte i període abonats.

És necessari formalitzar l'abonament abans del viatge en els trens de mitjana distància que s'estableixi. És permès el transbordament de trens a les estacions del recorregut, en els trajectes assenyalats per arribar a la universitat. Per expedir l'abonament serà necessari mostrar el carnet d'estudiant de l'any acadèmic en curs. També poden beneficiar-se del descompte els professors i professores i les persones que treballin a la universitat, que per a l'expedició del títol hauran de mostrar la documentació acreditativa en vigor.

Descompte de caràcter oficial per a membres de família nombrosa / monoparental que disposin del corresponent document acreditatiu.

És aplicable tots els dies de la setmana, per a totes les classes i els trens segons la categoria: 20% de descompte per a família nombrosa/monoparental general i 50% per a família nombrosa/monoparental especial.

El viatger haurà de presentar el títol oficial de família nombrosa/monoparental o fotocòpia compulsada tant en el moment de la compra del bitllet com durant el viatge, si li ho demana el personal d’inspecció de la companyia. Aquest títol haurà de ser expedit de forma individual o col·lectiva per l’Administració de la comunitat autònoma on resideixi el viatger.

Els infants menors de quatre anys poden viatjar de forma gratuïta sempre que no ocupin cap plaça al vagó.

Són beneficiaris de la targeta daurada les persones majors de 60 anys, els pensionistes majors de 18 anys en situació d’incapacitat física o psíquica permanent, total, absoluta o gran invalidesa formalment declarada, i les persones amb una discapacitat igual o superior al 65%.

Per a aquestes últimes persones, s’emetrà una targeta amb la impressió ‘i acompanyant’ que permet viatjar a una segona persona amb les mateixes condicions de descompte.

La targeta daurada té una validesa anual i es pot adquirir per 6 euros a estacions, oficines de vendes i agències de viatges. També hi ha la possibilitat d’aconseguir-la associada a targetes de crèdit i dèbit, emeses per algunes entitats bancàries.

Les persones titulars de la targeta daurada tenen un descompte del 40% sobre la tarifa base a tots els trens, dies i recorreguts.

Descompte del 20% sobre la tarifa base a joves fins a 25 anys (inclosos) que siguin titulars d’un carnet jove emès per qualsevol de les administracions de les comunitats autònomes o d’altres països.

Oferta vàlida per a tots els trens, dies i recorreguts.