Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Tarifes  > Servei de rodalia de Barcelona  > Tarifes generals  > Servei integrat ATM
 

Servei integrat ATM

Mapa de zones ATM

Tarifes vàlides a partir de l'1/1/2017

L'àmbit del sistema tarifari integrat de l'Autoritat del Transport Metropolità arriba a un total de 253 municipis, dividits en sis corones i diferents sectors tarifaris.

Si voleu saber en quina zona tarifària es troba un municipi, feu clic aquí.

Un sol títol permet utilitzar els mitjans de transport necessaris per desplaçar-se d'un punt a l'altre. Permeten fer transbordament a la xarxa de Rodalies, dels Ferrocarrils de la Generalitat, del metro, de l'autobús i del tramvia.

Podeu consultar els operadors: Operadors de transport integrats 

Tots els bitlets, fins i tot els abonaments de viatges il·limitats, s'han de validar abans de pujar al tren i en tots els transbordaments i s'han de conservar fins a la sortida de l'estació.

Es poden fer servir fins a quatre modes de transport diferents a cada transbordament, i els temps de transbordament entre ells són:

 

  1 Zona 2 Zones 3 Zones 4 Zonas 5 Zones 6 Zones
Temps 1 h 15 m 1 h 30 m 1h 45 m 2 h 2 h 15 m 2 h 30 m

Accès a l'Aeroport

 

Estació Rodalies AEROPORT (Terminal T2):

Tots els títols integrats són vàlids per arribar a/des de qualsevol estació o parada de la xarxa integrada.

Estacions de Metro AEROPORT T1 i AEROPORT T2:

Tots els títols integrats, excepte la T-10, permeten desplaçar-se a/des de qualsevol estació o parada de la xarxa integrada. La targeta integrada T-10 no és vàlida per arribar o sortir d'aquestes estacions. Cal adquirir un bitllet senzill metro Aeroport (4,50€) que no és integrat, no permet fer transbordaments a altres modes de transport.

La targeta T-Dia només permet fer un viatge d'anada un de tornada a/des d'aquestes estacions dins del mateix dia de la seva validació.

 

T-10

T10
  1 Zona 2 Zones 3 Zones 4 Zones 5 Zones 6 Zones
T-10   9,95 19,60 26,75 34,45 39,55 42,05

 

10 desplaçaments integrats combinant en cada desplaçament fins a 4 modes de transport diferents segons les zones a travessar (1-6). Títol multipersonal (viatgers amb el mateix origen i destinació) i horari (el període de temps que es disposa per fer el transbordament és d’1 hora i 15 minuts per als títols de transport d’1 zona is’incrementa en 15 minuts per cada zona addicional). No es vàlid per arribar o sortir de les estacions de metro de l'aeroport.

 

Pack Ripollès-Barcelona

img

Abonament propi de Renfe Viatgers de 10 viatges, vàlid fins al proper canvi de tarifes, per realitzar els trajectes ferroviaris exclusivament amb origen en qualsevol de les sis estacions de la comarca del Ripollès (La Farga de Bebié, Ripoll, Campdevànol, Ribes de Freser, Planoles, i Toses)  i destinació qualsevol de les estacions de la zona 1 del servei de rodalia de Barcelona. Inclou una Targeta T-10 d'1 zona, amb les condicions habituals d'utilització d'aquest títol integrat, vàlid per realitzar qualsevol trajecte amb origen i destinació dins de la zona 1 del Sistema Tarifari Integrat El preu d'aquest pack serà la suma de l' import corresponent a la T-10 de 6 zones + T-10 d'1 zona i només es podrà. adquirir de forma conjunta (Abonament propi de Renfe Viatgers de 10 viatges + T-10 d’1 zona).

Preu: 52 €

 

T-50/30

T5030

 

  1 Zona 2 Zones 3 Zones 4 Zones 5 Zones 6 Zones
T-50/30 42,50  -  -  -  -  -

 

50 desplaçaments integrats combinant en cada desplaçament fins a 4 modes de transport diferents. Validesa: 30 dies consecutius des de la primera validació. Títol unipersonal i horari (el període de temps que es disposa per fer el transbordament és d’1 hora i 15 minuts). 

 

 

T-70/30

T7030
 1 Zona2 Zones3 Zones4 Zones5 Zones6 Zones
T-70/3059,5086,05118,00144,50165,50179,50

 

70 desplaçaments integrats combinant en cada desplaçament fins a 4 modes de transport diferents. Validesa: 30 dies consecutius des de la primera validació. Títol multipersonal (viatgers amb el mateix origen i destinació) i horari (el període de  temps que es disposa per fer el transbordament és d’1 hora i 15 minuts per als títols de transport d’1 zona i s’incrementa en 15 minuts per cada zona addicional).

 

T-Mes

TMes

 

  1 Zona 2 Zones 3 Zones 4 Zones 5 Zones 6 Zones
T-Mes 52,75 71,00 99,60 122,00 140,00 150,00

 

Desplaçaments il·limitats, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport integrats segons les zones a travessar (1-6). Validesa: 30 dies consecutius des de la primera validació. Títol personal i intransferible mitjançant DNI, NIE o passaport.

 

 

T-Trimestre

TTrimestre

 

  1 Zona 2 Zones 3 Zones 4 Zones 5 Zones 6 Zones
T-Trimestre 142,00 192,00 269,00 329,50 378,00 405,00

 

Desplaçaments il·limitats, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport integrats segons les zones a travessar (1-6). Validesa: 90 dies consecutius des de la primera validació. Títol personal e intransferible mitjançant DNI, NIE o pasaport.

 

 

T-Jove

TJove

 

  1 Zona 2 Zones 3 Zones 4 Zones 5 Zones 6 Zones
T-Jove  105,00 142,00 199,20 244,00 280,00 300,00

 

Desplaçaments il·limitats, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport integrats segons les zones a travessar (1-6). Validesa: 90 dies consecutius des de la primera validació. Títol personal i intransferible mitjantçant DNI, NIE o passaport, per a joves menors de 25 anys.

Els usuaris mantindran la condició de beneficiari d'aquest títol al llarg de la seva vigència amb independència d'haver complert els 25 anys durant l'esmentat període, sempre i quan acreditin documentalment haver estat menor de 25 anys en el moment de la seva adquisició i primera validació (aplicació des del 30/4/2015).

 

T-Dia

TDia

 

  1 Zona 2 Zones 3 Zones 4 Zones 5 Zones 6 Zones
T-Dia 8,40 12,80 16,05 17,95 20,10 22,50

 

Títol unipersonal, amb un nombre il·limitat de viatges integrats durant 24 hores a partir de la primera validació, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

Permet, com a màxim, una anada i una tornada amb origen o destinació les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud.

 

Com s'apliquen les tarifes

Aplicació tarifes

Les tarifes s’estableixen en funció del nombre de zones per les quals passa el trajecte, fins a un màxim de 6 zones.

En el cas d'un desplaçament complet, que tingui l'origen i la destinació en estacions contigües o en municipis limítrofs situats a diferent zona tarifària, es podran utilitzar els títols de transport integrats d'1 zona sempre i quan no es realitzi cap transbordament i amb les següents excepcions:

  • Quan l'estació d'origen o de destinació estigui situada a la corona 1.
  • Quan tot i sent municipis limítrofs, per a realitzar aquest desplaçament s'hagin de travessar altres municipis.
  • Quan s'utilitzi una targeta integrada de viatges il·limitats (T-Mes, T-Jove, T-Trimestre o T-Dia), que es circumscriurà a la zona de primera validació.

Amb els títols de viatge il·limitats, la zona on s'efectuï la primera validació determinarà, sempre, la zona d'origen del viatge.

 
Data d'actualització: 11.02.2016