• Imprimeix

Només rodalia

Aquests títols només permeten viatjar amb la xarxa de rodalia de Barcelona: R1, R2, R2 nord, R2 sud, R3, R4, R7 i R8.

No es pot fer transbordament als transports integrats a l'Autoritat del Transport Metropolità: autobús, metro, tramvia i Ferrocarrils de la Generalitat.

Els bitllets s'han d'utilitzar durant les dues hores següents al moment de validació.

L'adquisició dels bitllets s'ha de fer a l'estació d'origen abans de pujar al tren.

Només podrà regularitzar la seva situació el viarger a bord sense bitllet, davant del personal d'inspecció de Renfe, quan accedeixi al tren en una estació sense possibilitat de venda de bitllets.

La prolongació del viatge només es pot adquirir a l'estació d'origen.

Tots els bitllets, fins i tot els abonaments de viatges il·limitats, s'han de validar abans de pujar al tren i s'han de conservar fins a la sortida de l'estació.

Bitllet senzill: Títol de transport vàlid per realitzar un sol viatge. Validesa: durant les dues hores següents a la seva validació o per al tren especificat al bitllet. Vàlid fins el canvi de tarifes.

Anada i tornada (dos viatges): Viatge d'anada durant les dues hores següents a la seva validació o per al tren
especificat al bitllet; el viatge de tornada serà vàlid fins a la finalització del servei regular
l'endemà de la validació del viatge d’anada. Vàlid fins el canvi de tarifes. Sense descompte. Equival al doble del bitllet senzill.

En el cas del servei de rodalia de Barcelona, el viatge de retorn podrà realitzar-se dins de les zones de validesa del títol de transport, sense necessitat que sigui en el sentit invers al d'anada.


1 zona:     2,20

2 zones:   2,55

3 zones:   3,50

4 zones:   4,20

5 zones:   5,00

6 zones:   6,30

Vàlid per realitzar 10 viatges durant noranta dies a partir de la data d’inici de validesa (des del dia n fins al  dia n+89 ). Pot ser utilitzat per diverses persones simultàniament (amb el mateix origen i destinació). Títol  bonificat.  

A la Zona 1 no és possible adquirir el Bonotren d'una zona.

L'abonament de 10 viatges no està a la venda per als trajectes amb origen a les estacions de La Farga de Bebié, Ripoll, Campdevànol, Ribes de Freser, Planoles, i Toses i destinació qualsevol estació de la zona 1 del servei de rodalia de Barcelona, i viceversa, atès que el nou Pack Ripollès - Barcelona té un preu inferior i majors prestacions que l'actual abonament (consulteu els títols de transport integrats).


1 zona:      9,20

2 zones:   14,70

3 zones:   21,75

4 zones:   28,25

5 zones:   34,35

6 zones:   42,90

Anada i Tornada tots els dies dins del període de validesa de trenta dies (des del dia n fins al dia n+29 ). Títol nominatiu. Cal el DNI o un document acreditatiu per a la seva adquisició i intervenció. Es pot adquirir fins a 10 dies abans de la data d’inici de la seva validesa. Títol bonificat.

A la zona 1 no és possible adquirir l'Abonament Mensual d'una zona.


1 zona:     34,55

2 zones:   41,25

3 zones:   63,60

4 zones:   78,25

5 zones:   94,55

6 zones:  113,30

Viatges il·limitats durant noranta dies (des del dia n fins al dia n+89 ). Títol nominatiu. Cal el DNI o un document acreditatiu per a la seva adquisició i intervenció. Es pot adquirir fins a 10 dies abans de la data d’inici de la seva validesa. Títol bonificat.


1 zona:     124,50

2 zones:   140,70

3 zones:   200,20

4 zones:   238,00

5 zones:   281,30

6 zones:   336,90

Els infants menors de quatre anys poden viatjar de forma gratuïta sempre que no ocupin cap plaça al vagó.

Poden obtenir aquesta targeta:
- Majors de 60 anys
- Pensionistes (majors de 18 anys) en situació d'Incapacitat física o psíquica Permanent Total, Absoluta o Gran Invalidesa, formalment declarada.
- Persones amb una minusvalidesa del 65% o més

Amb la targeta daurada es beneficien d’una reducció del 40% en el preu del bitllet senzill o d’anada i tornada.
Es pot gaudir del descompte qualsevol dia de la setmana.
Les persones amb minusvalideses del 65% o més poden anar amb un acompanyant que viatjarà amb el mateix descompte.

La targeta té caràcter anual i es pot fer a les estacions per un import de 6 euros.

Disposar del carnet de família nombrosa o monoparental suposa dos tipus de descomptes en els viatges de Rodalies.

- Si és de categoria general, el descompte és del 20% 
- Si és de categoria especial, el descompte és del 50% 

El descompte s’aplica a tots els bitllets i abonaments personals, tots els dies i a tots els tipus de trens. No és aplicable al Bonotren per ser un títol d'ús multipersonal.
Per obtenir els descomptes, l’usuari haurà de presentar el títol oficial en vigor de família nombrosa, o fotocòpia compulsada.

Bitllet que inclou el viatge en tren i l'aparcament a l'estació. 
Aquests títols es venen segons la capacitat de l'aparcament.
 
Disponible a:
 
Sant Sadurní
Granollers Centre, només es ven per l'abonament mensual  
Vilanova i la Geltrú, només es ven per abonaments mensuals o trimestrals (monomodals o integrats)
 
 
Modalitats i preus 
Anada i tornada*: 1,15€
Abonament de 10 viatges*: 2,15€ (5 estades)
Abonament mensual*: 8,50€

Les tarifes s’estableixen segons el nombre de zones diferents per les quals passa el trajecte.

La tarifa entre estacions contigües, que pertanyen a zones limítrofes, és igual a la d’una zona.

Si s’amplia el viatge amb un títol de transport complementari, la prolongació del viatge només es pot adquirir a l’estació d’origen.