• Imprimeix

Nova tarifa metropolitana

A partir de l'1 de gener de 2019

*

El Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), atenent la iniciativa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), va adoptar l’acord que els 36 municipis que integren aquesta entitat local disposessin d’una tarifa metropolitana per al sistema integrat de transport públic.

A partir del dia 1 de gener de 2019 s’implanta aquesta NOVA TARIFA METROPOLITANA que permet desplaçaments entre els 36 MUNICIPIS DE LA METRÒPOLIS amb títols integrats d’una zona (amb excepció de la T-16) i Bitllet Senzill i Anada i Tornada d’una zona.

Condicions d’aplicació NOVA TARIFA METROPOLITANA

La NOVA TARIFA METROPOLITANA consisteix en l'ús dels títols de transport d'1 zona per als desplaçaments dins d'aquest àmbit territorial.
La tarifa metropolitana s'aplica a tots els següents títols integrats (excepte la T-16):

 • T-10
 • T-50/30
 • T-70/30
 • T-mes
 • T-mes per a persones en atur
 • T-trimestre
 • T-jove
 • Títols integrats bonificats per a famílies monoparentals i nombroses
 • T-día
 • T-aire
 • T-esdeveniment
 • Hola Barcelona Travel Card

A més, dins de l'àmbit d'estacions Renfe de rodalia de Barcelona que configuren la NOVA TARIFA METROPOLITANA (origen i destí dins la metròpolis dels 36 municipis que integren l’AMB), podran utilitzar-se exclusivament els següents títols de transport propis de Renfe Viajeros d’una zona:

 • Bitllet Senzill (*)
 • Bitllet d’anada i tornada (*)
  (*) incloses les bonificacions i descomptes per Targeta Daurada, Famílies Monoparentals o
  Nombroses, etc...

Per a la resta de títols de transport i/o trajectes fora dels 36 municipis de la metròpolis de Barcelona que constitueixen la NOVA TARIFA METROPOLITANA, cada estació es considerarà dins de la zona tarifària indicada. És a dir, al territori que abasta els 36 municipis es podran fer servir títols d’una zona per moure’s entre ells, independentment que el municipi sigui de la 1a corona, 2a corona o 3ª corona tarifària.

Nous mapes de zones

- Dins del Sistema Tarifari Integrat s'incorporen 7 noves estacions a la NOVA TARIFA METROPOLITANA:

R4: Molins de Rei, El Papiol, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès

R8: Sant Cugat del Vallès

R7/R8: Cerdanyola Universitat

- Dins del Sistema de Zones del servei de rodalia de Barcelona s'incorporen 12 noves estacions a la NOVA TARIFA METROPOLITANA:

R2: Viladecans, Gavà, Castelldefels i Platja de Castelldefels

R4: Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, El Papiol, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès

R8: Sant Cugat del Vallès

R7/R8: Cerdanyola Universitat

Aquest nou àmbit territorial afecta a 18 municipis de la 2a corona del Sistema tarifari Integrat (STI) que s’afegeixen als 18 municipis de la 1a corona tarifària

Data d'actualització:  08.01.2019