• Imprimeix

Servei integrat ATM

L'àmbit del sistema tarifari integrat de l'Autoritat del Transport Metropolità arriba a un total de 253 municipis, dividits en sis corones i diferents sectors tarifaris.

Si voleu saber en quina zona tarifària es troba un municipi, feu clic aquí.

Un sol títol permet utilitzar els mitjans de transport necessaris per desplaçar-se d'un punt a l'altre. Permeten fer transbordament a la xarxa de Rodalies, dels Ferrocarrils de la Generalitat, del metro, de l'autobús i del tramvia.

Podeu consultar els operadors: Operadors de transport integrats 

Tots els bitlets, fins i tot els abonaments de viatges il·limitats, s'han de validar abans de pujar al tren i en tots els transbordaments i s'han de conservar fins a la sortida de l'estació.

Es poden fer servir fins a quatre modes de transport diferents a cada transbordament, i els temps de transbordament entre ells són: 

1 zona:  1 h 15 min

2 zones: 1 h 30 min

3 zones: 1 h 45min

4 zones: 2 h

5 zones: 2 h 15 min

6 zones: 2 h 30 min 

 

10 desplaçaments integrats combinant en cada desplaçament fins a 4 modes de transport diferents segons les zones a travessar (1-6). Títol multipersonal (viatgers amb el mateix origen i destinació) i horari (el període de temps que es disposa per fer el transbordament és d’1 hora i 15 minuts per als títols de transport d’1 zona is’incrementa en 15 minuts per cada zona addicional). No es vàlid per arribar o sortir de les estacions de metro de l'aeroport.


1 zona:     10,20

2 zones:   20,10

3 zones:   27,40

4 zones:   35,25

5 zones:   40,50

6 zones:   43,05

50 desplaçaments integrats combinant en cada desplaçament fins a 4 modes de transport diferents. Validesa: 30 dies consecutius des de la primera validació. Títol unipersonal i horari (el període de temps que es disposa per fer el transbordament és d’1 hora i 15 minuts). 


1 zona:     43,50

70 desplaçaments integrats combinant en cada desplaçament fins a 4 modes de transport diferents. Validesa: 30 dies consecutius des de la primera validació. Títol multipersonal (viatgers amb el mateix origen i destinació) i horari (el període de  temps que es disposa per fer el transbordament és d’1 hora i 15 minuts per als títols de transport d’1 zona i s’incrementa en 15 minuts per cada zona addicional).


1 zona:       60,90

2 zones:     88,05

3 zones:   120,75

4 zones:   147,90

5 zones:   169,35

6 zones:   183,70

Desplaçaments il·limitats, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport integrats segons les zones a travessar (1-6). Validesa: 30 dies consecutius des de la primera validació. Títol personal i intransferible mitjançant DNI, NIE o passaport.


1 zona:     54,00

2 zones:   72,70

3 zones:   102,00

4 zones:   124,90

5 zones:   143,35

6 zones:   153,55

Desplaçaments il·limitats, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport integrats segons les zones a travessar (1-6). Validesa: 90 dies consecutius des de la primera validació. Títol personal e intransferible mitjançant DNI, NIE o pasaport.


1 zona:     145,30

2 zones:   196,50

3 zones:   275,25

4 zones:   337,15

5 zones:   386,80

6 zones:   414,40

Desplaçaments il·limitats, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport integrats segons les zones a travessar (1-6). Validesa: 90 dies consecutius des de la primera validació. Títol personal i intransferible mitjantçant DNI, NIE o passaport, per a joves menors de 25 anys.

Els usuaris mantindran la condició de beneficiari d'aquest títol al llarg de la seva vigència amb independència d'haver complert els 25 anys durant l'esmentat període, sempre i quan acreditin documentalment haver estat menor de 25 anys en el moment de la seva adquisició i primera validació (aplicació des del 30/4/2015).


1 zona:     105,00

2 zones:   142,00

3 zones:   199,20

4 zones:   244,00

5 zones:   280,00

6 zones:   300,00

Títol unipersonal, amb un nombre il·limitat de viatges integrats durant 24 hores a partir de la primera validació, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

Permet, com a màxim, una anada i una tornada amb origen o destinació les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud.


1 zona:     8,60

2 zones:   13,10

3 zones:   16,45

4 zones:   18,40

5 zones:   20,60

6 zones:   23,05

Abonament propi de Renfe Viatgers de 10 viatges, vàlid fins al proper canvi de tarifes, per realitzar els trajectes ferroviaris exclusivament amb origen en qualsevol de les sis estacions de la comarca del Ripollès (La Farga de Bebié, Ripoll, Campdevànol, Ribes de Freser, Planoles, i Toses)  i destinació qualsevol de les estacions de la zona 1 del servei de rodalia de Barcelona. Inclou una Targeta T-10 d'1 zona, amb les condicions habituals d'utilització d'aquest títol integrat, vàlid per realitzar qualsevol trajecte amb origen i destinació dins de la zona 1 del Sistema Tarifari Integrat El preu d'aquest pack serà la suma de l' import corresponent a la T-10 de 6 zones + T-10 d'1 zona i només es podrà. adquirir de forma conjunta (Abonament propi de Renfe Viatgers de 10 viatges + T-10 d’1 zona).


Preu: 53,25 €

Estació Rodalies AEROPORT (Terminal T2):

Tots els títols integrats són vàlids per arribar a/des de qualsevol estació o parada de la xarxa integrada.

Estacions de Metro AEROPORT T1 i AEROPORT T2:

Tots els títols integrats, excepte la T-10, permeten desplaçar-se a/des de qualsevol estació o parada de la xarxa integrada. La targeta integrada T-10 no és vàlida per arribar o sortir d'aquestes estacions. Cal adquirir un bitllet senzill metro Aeroport (4,50€) que no és integrat, no permet fer transbordaments a altres modes de transport.

La targeta T-Dia només permet fer un viatge d'anada un de tornada a/des d'aquestes estacions dins del mateix dia de la seva validació.

Descompte del 50% o 20%.

T-FM/FN 70/90:  permet fer 70 desplaçaments integrats durant 90 dies consecutius. És un títol multipersonal per als membres d'una única família nombrosa o monoparental.
Els preus dels bitllets integrats per l'any 2017 són els següents:


T-Mes FM/FN general

1 zona:    43,20

2 zones:  58,15

3 zones:  81,60

4 zones:  99,95

5 zones: 114,65

6 zones: 122,85


T-Mes FM/FN especial

1 zona:   27,00

2 zones: 36,35

3 zones:  51,00

4 zones:  62,45

5 zones: 71,70

6 zones: 76,80


T-Trimestre FM/FN general

1 zona:   116,25

2 zones: 157,20

3 zones:  220,20

4 zones:  269,75

5 zones: 309,45

6 zones: 331,55


T-Trimestre FM/FN especial

1 zona:   72,65

2 zones:  98,25

3 zones:  137,65

4 zones:  168,60

5 zones: 193,40

6 zones: 207,20


T-Jove FM/FN general

1 zona:   84,00

2 zones: 113,60

3 zones: 159,35

4 zones: 195,20

5 zones: 224,00

6 zones: 240,00


T-Jove FM/FN especial

1 zona:   52,50

2 zones: 71,00

3 zones: 99,60

4 zones: 122,00

5 zones: 140,00

6 zones: 150,00


T-FM/FN 70/90 general

1 zona:   57,05

2 zones: 112,35

3 zones: 153,30

4 zones: 197,40

5 zones: 226,65

6 zones: 240,95


T-FM/FN 70/90 especial

1 zona:   35,65

2 zones: 70,20

3 zones: 95,80

4 zones: 123,40

5 zones: 141,65

6 zones: 150,60


 

 

La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i nenes de 4 a 16 anys que els permet fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, dins la mateixa zona tarifària on resideixi el nen o la nena.

La targeta T-16 es un títol personalitzat amb el nom i el DNI/NIE/passaport, que s'ha de validar a cada viatge, i només la pot fer servir el nen o la nena que en sigui el titular.

Poden ser titulars d’aquesta targeta tots els nens i les nenes de 4 a 16 anys, ambdós inclosos, que resideixin a qualsevol dels municipis que conformen l’àmbit del sistema tarifari integrat.

La targeta T-16 té un cost d'emissió i gestió que serà repercutit a l'usuari en la seva primera emissió. La renovació de la targeta es realitzarà sense cost i de manera automàtica fins el 31 de desembre de l’any en que compleixen 16 anys.

Per saber com obtenir la targeta consulteu el web www.T-16.cat 

Persones en situació d’atur

Les persones que estiguin en situació d’atur es poden beneficiar de bonificacions en el transport públic. 

Per poder optar a aquestes bonificacions cal complir un seguit de requisits que podeu consultar al següent enllaç.

 

- Títol de transport multipersonal de dos viatges integrats amb dret a transbordament.
- Es podrà utilitzar el mateix dia de la primera validació.
- Només és vàlid els dies de restricció de trànsit per contaminació i fins que s'acabi el servei.
- Disponible a les 6 zones.
- El seu preu és el de dos viatges d’una T-10 aplicant un descompte del 10%.
- No és vàlid a les estacions de metro Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.

1 zona: 1,85

2 zones: 3,60

3 zones: 4,95

4 zones: 6,35

5 zones: 7,30

6 zones: 7,75

La targeta T-verda és un títol de transport que permet utilitzar de forma il·limitada i gratuïta els serveis de transport públic integrats dins de les 6 zones tarifàries delimitades a partir de la zona tarifària 1. La targeta T-verda és un títol personal i intransferible amb el nom i el DNI/NIE que cal validar a cada viatge.

Se'n podran beneficiar els ciutadans de l'àmbit metropolità que hagin donat de baixa i desballestat un vehicle sense etiqueta ambiental.

El titular de la targeta T-verda podrà cedir, per una única vegada, el dret a la targeta T-verda a un segon beneficiari que podrà ser qualsevol membre de la seva unitat familiar (tal com defineix l'article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques).

La durada de la targeta T-verda serà de tres anys. Malgrat l'anterior, la targeta T-verda s'haurà de renovar anualment. La renovació de la targeta es realitza sense cap cost pel beneficiari i de manera automàtica. La targeta T-verda es rep al domicili.

Per saber com obtenir la targeta consulteu el web http://www.ambmobilitat.cat/Billetes/TarjetaTVerda.aspx 

Bitllet que inclou el viatge en tren i l'aparcament a l'estació. 
Aquests títols es venen segons la capacitat de l'aparcament.

Disponible a:
 
Sant Sadurní
Granollers Centre, només es ven per l'abonament mensual  
Vilanova i la Geltrú, només es ven per abonaments mensuals o trimestrals (monomodals o integrats)

Modalitats i preus
 
Anada i tornada: 1,15€
Abonament de 10 viatges: 2,15€ (5 estades)
Abonament mensual: 8,50€

Les tarifes s’estableixen en funció del nombre de zones per les quals passa el trajecte, fins a un màxim de 6 zones.

En el cas d'un desplaçament complet, que tingui l'origen i la destinació en estacions contigües o en municipis limítrofs situats a diferent zona tarifària, es podran utilitzar els títols de transport integrats d'1 zona sempre i quan no es realitzi cap transbordament i amb les següents excepcions:

  • Quan l'estació d'origen o de destinació estigui situada a la corona 1.
  • Quan tot i sent municipis limítrofs, per a realitzar aquest desplaçament s'hagin de travessar altres municipis.
  • Quan s'utilitzi una targeta integrada de viatges il·limitats (T-Mes, T-Jove, T-Trimestre o T-Dia), que es circumscriurà a la zona de primera validació.

Amb els títols de viatge il·limitats, la zona on s'efectuï la primera validació determinarà, sempre, la zona d'origen del viatge.